Begrippenlijst

Hier vindt u een overzicht van de gebruikte begrippen.

Soms loopt u in het leven tegen zaken aan die u bezighouden, die vragen oproepen of waar u geen antwoord op kunt vinden.

Aarden

Aarden is een manier om u weer met beide benen op de grond te krijgen. Het kan soms zijn dat u door stress, spanningen of wat dan ook, het contact met de aarde een beetje verliest. Vaak heeft u dan ook last van koude voeten. Onze consulenten kunnen u verschillende technieken aanleren om uzelf goed te aarden.

Aardstralen

Dit zijn stralingen, afkomstig uit de aarde, die als een soort mystiek krachtveld de aarde bedekken en invloed uitoefenen op alles wat leeft. Er zijn verschillende soorten aardstralen met elk een verschillende verklaring. Deze uit de aarde voortkomende ‘stralen’ zouden slapeloosheid, zenuwachtigheid, kanker en allerlei andere kwalen kunnen veroorzaken. Ze zouden schadelijk zijn voor de gezondheid op bepaalde plaatsen binnen- en buitenshuis.

ADHD

Is een omstreden ‘stoornis’ in het emotionele systeem. Kinderen of volwassenen die deze diagnose krijgen zijn meestal niet alleen druk in hun gedachten maar ook in hun handelingen.

Aura

Wat is een aura? Een aura ziet eruit als een licht-laag om iemands lichaam of delen daarvan, maar kan ook om bomen, planten of andere voorwerpen waargenomen worden. Het bestaan van aura’s is al eeuwen bekend. Christelijke heiligen worden niet voor niks vaak afgebeeld met een halo rond het hoofd. De oude Egyptenaren deden hetzelfde bij hun goden en belangrijke mensen, en bij de Hindoes, Boeddhisten, Grieken en Romeinen kan men dit verschijnsel terugvinden. Mensen die zich erin trainen of hier van nature gevoelig voor zijn kunnen aura’s waarnemen.
Sommige beschrijven de aura als een eivorm, een soort lichtring rond het lichaam. Anderen hebben het over een warmte gloed die straalt rond het lichaam. Een aura kan alle kleuren van het spectrum bevatten.

Autisme

Autisme is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon.

Automatisch schrift

Via automatisch schrift worden boodschappen en inzichten doorgegeven van uw gidsen in tekstvorm. De hand van de automatisch schrijver doet op dat moment dienst als brug om hun woorden voor de consultant tastbaar te maken. Het is mogelijk dat de tekst in een ander handschrift geschreven wordt dan degene die het neerschrijft spreekt of dat er woorden doorgegeven worden die we in het dagelijks leven niet gebruiken. Het kan zelfs gebeuren dat de woorden in een andere taal binnen komen.

Astrologie

Astrologie is een heel oude methode om met behulp van planeetstanden menselijke eigenschappen te bepalen. Astrologie bestaat al zolang als er mensen op aarde rondlopen. Het is een van de oudste middelen om vragen over het leven op Aarde te leren begrijpen. Astrologie wordt over de hele wereld toegepast en door de geschiedenis heen zijn er volstrekt verschillende vormen van astrologie ontstaan. Zo kennen we o.a. de Hindoestaanse astrologie, de Chinese astrologie en de Westerse astrologie. Alle vormen van astrologie hebben twee dingen met elkaar gemeen:
Ze verklaren ervaringen van mensen vanuit de planeten.
Gebeurtenissen worden verklaard aan de hand van bewegingen in het heelal.
Astrologie is vooral een verzamelnaam voor heel veel specialismen. Wat zij allemaal met elkaar gemeen hebben is dat zij gebruik maken van de tekens van de dierenriem, de planeten uit ons zonnestelsel en de huizen uit een horoscoop.

Babycoach

De babycoach helpt u met de fundering bij de opbouw van een veilige hechting tussen ouder en kind. Zij/hij gaat samen met de ouders op zoek naar een aanpak op maat passend bij hun visie over bv huilbabies, slaap of eetproblemen , hechtingsproblemen. Naast de medische en fysieke ondersteuning tijdens de zwangerschap waar vroedvrouw en gynaecoloog u bijstand verlenen, kan een babycoach u en uw partner emotioneel ondersteunen bij de bevalling.

Bachbloesems

Bachbloesems zijn vloeibare extracten van planten die positief inwerken op storende emoties en gemoedstoestanden zoals angst, depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, stress, piekeren enzovoort.

Balans

Het innerlijke evenwicht waardoor problemen en zorgen minder vat hebben op u als persoon.

Bewustzijnscoach

De taak van een bewustzijnscoach is u bij te staan in uw persoonlijke proces van ontwikkeling in bewust-zijn. Dit kan gaan van keuzes maken en knopen doorhakken tot het opsporen van oorzaken voor ziekten en problemen van alle aard.

Consult

Raadplegen van iemand om advies in te winnen en zo uw doelen te bereiken of dichterbij uw doel te komen. Tijdens een consult krijgt u informatie en inzichten waar u iets aanheeft en waar u iets mee kan gaan doen. Het is een gesprek van mens tot mens. Een gesprek voor mensen die er alleen niet meer uit komen.
Door middel van een gesprek kan een consulent samen met de klant uitvinden waar de basis van het “probleem “ligt.

Coach

Coaching is een Engelse term die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Andere veelgebruikte termen voor het begeleiden van mensen zijn: supervisie, counseling en therapie.
Een coach is een persoonlijke begeleider op basis van één op één relatie. De cliënt leert en de coach begeleidt dit leerproces. De doelen worden vooraf bepaald en vanuit daar wordt een behandelplan opgesteld.

Channelen

Contact hebben met entiteiten uit andere dimensies. Mediums vragen adviezen aan deze hogere intelligenties (gidsen) over persoonlijke, wereldlijke en geestelijke kwesties.

Crowley Tarotkaarten

De Crowley-tarot werd in de jaren 40 van de twintigste eeuw bedacht door Aleister Crowley. De Tarot was in die tijd in ontzettend populair. Crowley vond de oude tarotdecks ontoereikend met hun relatief simpele afbeeldingen. Crowley wilde kaarten met een abstracter en krachtiger karakter.

In een complexe symboliek, die op de wereld van magie, astrologie, alchemie, oude Keltische en Egyptische mythologie was gebaseerd gaf hij zijn kaarten een heel andere uitstraling als de klassieke waarzeggerskaarten.

Dierenfluisteraar

Een dierenfluisteraar communiceert op intuïtieve of telepatische wijze met dieren omdat hij/zij hun taal begrijpt. Dit werkt zowel therapeutisch als verhelderend. Voor een dier kan dit helend werken omdat ook zij, net als mensen, een ziel en gevoelens hebben.

Omdat zij sterk verbonden zijn met hun diepe natuur zijn zij ook zeer ontvankelijk en open voor een energetische behandeling en voelen zij dit aan als een natuurlijk gebeuren. Door energetische overdracht kan een dierenfluisteraar blokkades, psychische storingen en bepaalde ziekteverschijnselen veranderen of wegwerken zodat het dier zichzelf gaat helen.

Edelstenen

Edelstenen zijn natuurlijke mineralen met bijzondere eigenschappen. Deze mineralen bestaan uit één of meerdere soorten atomen waarvan de edelstenen de meest zeldzame zijn. Natuurvolkeren wisten al heel vroeg dat het dragen van deze stenen een geneeskrachtige invloed hebben op het voelen en denken of om negatieve invloeden uit te schakelen.

EFT

Emotional Freedom Techniques is een makkelijk aan te leren manier om stoornissen in uw emotionele leven aan te pakken. Dit kan zowel lichamelijke als psychische klachten oplossen omdat deze zich vooral ontwikkelen in het onderbewuste en men zich uitsluitend in dat onderbewuste begeeft met deze techniek.

Engelenkaarten

Engelenkaarten zijn vergelijkbaar met de Tarotkaarten, met dit verschil, dat de afbeeldingen natuurlijk helemaal anders zijn en dat ze aantonen hoe uw spirituele weg zich ontwikkelt en wat u kan ondernemen om uw leven te laten verlopen zoals het bedoeld is. Elke kaart vertegenwoordigt een andere beschermengel met de verschillende karakters en betekenissen.

Fobie

Een fobie is een psychische aandoening waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een ziekelijke angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties. Deze angst staat niet in verhouding tot de reële bedreiging die van de situatie of het object uitgaat en de lijder is zich hiervan goed bewust. Niet alle angststoornissen worden fobieën genoemd. Als angst niet voor bepaalde zaken of situaties is, spreken we niet van een fobie, maar van een paniekstoornis of van gegeneraliseerde angst.

Fotoreading

Een fotoreading is het “lezen” van een foto. Het is wel van belang dat degene die op de foto staat, er alleen op staat. Anders kan de energie van de andere persoon op de foto opgepikt worden. Ook kunt u een foto laten lezen van een overleden dierbare. Hiervoor geldt ook dat de persoon alleen op de foto moet staan.
Een fotoreading van een persoon kan worden gedaan:
Om de oorzaak van een probleem te achterhalen
Om contact te maken met een overleden dierbare
Om innerlijke onbalans inzichtelijk te maken
Om u te helpen bij uw spirituele groei

Gidsen

Dit zijn persoonlijke begeleiders die u vanaf uw geboorte bijstaan. Iedereen heeft meerdere gidsen en u kan met hen communiceren. Ze zijn er niet om dingen voor u op te lossen, wel om u bij te staan met advies en hulp. Sommigen denken dat dit overleden personen zijn die u in vorige levens hebt gekend, anderen spreken over ‘oudere’ en ‘wijzere’ zielen die niet meer opnieuw incarneren.

Healer

Een Spiritueel Healer kent veel overeenkomsten met een medium. Zij halen informatie uit uw energie door bijvoorbeeld het horen van uw stem of het aanvoelen van uw klankkleur. Een Healer kan op deze manier aanvoelen waar precies in uw lichaam de klachten zijn.

Hij/zij ontvangt ook informatie, die kan helpen op zoek te gaan naar de bron van de klacht: De oorzaak

Helderziende

Een helderziende kan objecten en visioenen zien. Het is een paranormaal verschijnsel dat iemand op buitenzintuiglijke wijze beelden ziet van gebeurtenissen die zich op een andere plaats of in een andere tijd voordoen. Het kan hierbij gaan om gebeurtenissen van zowel het verleden als de toekomst.

Helderweten

Zie Intuïtie

HSP

Een HSP of hoog sensitief persoon is iemand die gevoeliger is voor indrukken en prikkels van de buitenwereld dan de meeste mensen. Zij nemen subtielere nuances waar in bv. de lichaamstaal en stemmingen van anderen, zijn gevoeliger voor licht, geuren en geluiden, enz. Een HSP raakt daardoor sneller overprikkeld en heeft de behoefte zich terug te trekken op zichzelf.

HSP is geen ziekte maar een karaktertrek met vele verschillende eigenschappen. Indien u er niet op de juiste manier leert mee om te gaan kan deze karaktertrek de oorzaak zijn van zowel fysieke als psychische aandoeningen/problemen.

Intuïtie

Het innerlijke en onmiddellijke weten, zonder dat het verstand het probeert te bevatten. Intuïtie kan een indruk zijn of een gevoel. Men spreekt vaker over buikgevoel of voorgevoel. Vertaald uit het Latijn betekent het ‘innerlijk zien’ en staat het dus voor inzicht.

Kaartlegger

Kaartleggers gebruiken kaarten om gebeurtenissen en aangelegenheden uit verleden, heden en toekomst te kunnen lezen en zo inzicht en antwoorden kunnen bieden over de situatie.
Zoals over het algemeen bij het kaartleggen roept ook het Tarot beelden uit het collectieve onderbewustzijn op. Elke kaart toont een bepaald symbool, dat voor een situatie of een karakter eigenschap staat. Het Tarot is verdeeld in 22 grote en 56 kleine “Arcana”, wat letterlijk “geheim” betekent.
Lenormandkaarten hebben een grote gelijkenis met de Tarot en worden ook graag voor het kaartleggen gebruikt. Zoals hierboven als uitgelegd, hebben ze hun naam aan de waarzegster Anne-Marie Lenormand te danken. In tegenstelling tot Tarot omvat een Lenormand-deck echter 36 kaarten, die op de eerste plaats alledaagse scènes tonen.

Kindercoach

Niet alleen volwassenen maar ook kinderen kunnen thuis of op school te maken krijgen met problemen en zorgen waar ze zich geen raad mee weten. Dit kan zich uiten in ‘abnormaal’ gedrag zoals, slaapproblemen, angsten, woede, eetproblemen enz.
Een kindercoach is een hulpverlener die het kind en/of de ouders ondersteunt en waar u ook terecht kunt voor advies, ondersteuning en begeleiding.
De hulp van een kindercoach kan voor veel kinderen en ouders een wezenlijk verschil maken en dat maakt het werk van een kindercoach onmisbaar.

Lichtwerker

Lichtwerk is een alomvattende naam voor een bewust leven vanuit uw innerlijke kracht, ongeacht welke religie u aanhangt, welke overtuigingen u heeft of welke stappen u in het leven onderneemt.

Het zijn mensen met een speciale ziele-opdracht, een innerlijk gevoelde roeping, om vanuit hun kracht en bewustzijn een bijdrage te leveren aan de huidige transformatie van de aarde en aan de daarmee samenhangende transformatieprocessen. Lichtwerkers zijn helpers die de bewoners op aarde voorbereiden op en begeleiden naar het nieuwe tijdperk met de hogere dimensies. Zij helpen u met uw spiritualiteit, uw geestelijke ontwikkeling en zielsgroei.

Logosynthese

Logosynthese ook wel genoemd ‘wonderen met woorden’.

Door de toepassing van enkele opeenvolgende zinnen,

kunnen, extreme emoties onder anderen, faalangst, examenangst en fobieen naar normale proporties terug gebracht worden of geheel weg genomen worden

Trauma’s kunnen opgeheven worden zodat er ruimte gecreëerd wordt voor zelf vertrouwen.

Deze logosynthese therapie is zeer gebruiks- vriendelijk en kan makkelijk via een telefonisch consult toegepast worden.

Podiumangst? Spreekangst? Moeite met bepaalde personen op uw werk? Heeft u last van piekeren of blijft u hangen in vervelende herinneringen? Komt u niet los van een traumatische ervaring? Dan is Logosynthese misschien iets voor u!

Logosynthese is een nieuw model om lijden te verlichten. Door het rustig uitspreken van eenvoudige zinnen verdwijnen blokkerende emoties en verzwakken storende overtuigingen. Pijnlijke herinneringen en lichamelijke klachten worden minder zwaar.

Stel u voor u zegt één zin en u voelt hoe angst, boosheid of schaamte uit uw bewustzijn verdwijnen. Stel u voor hoe de oorzaken van pijn en verdriet u niet meer kwetsen en uw lichaam zich ontspant.

Logosynthese is een verrassend nieuw systeem voor zelfcoaching en begeleide verandering. Het gebruikt de kracht van woorden en zinnen om negatieve overtuigingen op te lossen, angst en trauma’s los te laten en de last van rouw of fysieke pijn te verlichten.

Matrix Reimprinting

Matrix Reimprinting gaat nog een stap verder dan EFT: u vervangt een herinnering en er wordt iets ‘in de plaats’ gesteld. U kunt het vergelijken met een doos waarin we een bepaalde negatieve herinnering hebben weggestopt. EFT haalt de ‘lading’, de ‘inhoud’ er uit en MR vervangt ze door een nieuwe positieve ervaring en door deze als enorm bevrijdend ervaren wordt. Dit zorgt er voor dat niet alleen het verleden verandert maar ook het heden en de toekomst.

MR wordt meestal gebruikt bij zware traumatische gebeurtenissen in het verleden.

Medium

Een medium fungeert als een soort tussenpersoon tussen de onzichtbare en fysieke wereld. Zij hebben contact met geesten van overleden mensen. Mediums werken met gidsen.

Mystiek

Mystiek betekent het hartstochtelijk streven naar een persoonlijke vereniging van de ziel met het Goddelijke. De term mystiek verwijst ook naar de achterliggende leer over kennis en persoonlijke ervaringen van toestanden van bewustzijn voorbij de normale menselijke waarnemingen.

Nieuwetijdskinderen

Nieuwetijdskinderen zijn meer gevoelsmatig dan rationeel ingesteld. Ze hebben moeite met vooropgestelde structuren, onvoorspelbaarheid en individualiteit. Eigenlijk zijn zij hier om ons te leren breken met tradities als overmatig denken en analyseren. Het zijn tot op zekere hoogte gevoelswezens, maar wat nieuwetijdskinderen onderscheidt is dat het voor hen lichamelijk en emotioneel onmogelijk is zich aan te passen aan een te materialistisch gebaseerde omgeving. Zij worden er letterlijk ziek van of vertonen ernstige gedragsstoornissen. Zij zitten als het ware met één been al zo sterk verankerd in een zielsbewustzijn, dat zij eigenlijk niet meer terug kunnen.

Door hun sterk intuïtieve bewustzijn en hun onvermogen zich aan te passen, kunnen nieuwetijdskinderen overkomen als rebels, “anders” of eigenzinnig.

Numeroloog

Numerologie is een berekeningsmethode die uitgaat van de trillingen van getallen. U kunt alles omrekenen naar getallen, waardoor u aan de hand van de trillingen (elk getal heeft een eigen unieke trilling), een duidelijk beeld van een situatie of persoon kan schetsen. Indien het een persoon is die wordt berekend, wordt er uitgegaan van geboortedatum, wat resulteert in een levenslesgetal, wat inzicht biedt in wat de persoon voor beroepsmogelijkheden heeft, wat hij aan of af moet leren in dit leven en welke mogelijkheden u hebt ontvangen om uw lot te vervullen. Door vervolgens de geboortenaam te berekenen ontstaan er drie verschillende getallen te weten: Zielsgetal, Persoonlijkheidsgetal en Lotgetal.
Het Zielsgetal biedt inzicht in wie u werkelijk bent, het U dat enkel door uzelf gekend wordt. Dit deel van uw persoonlijkheid wordt door anderen niet onderkent, tenzij ze u heel goed kennen.
Het Persoonlijkheidsgetal geeft aan hoe u bij anderen overkomt, het wil niet zondermeer zeggen hoe u bent, maar hoe u gezien wordt. Het geeft dus aan wat anderen van u verwachten op grond van het beeld dat u oproept.
Het Lotgetal geeft aan wat u in dit leven moet doen, wat u hier tot uiting moet brengen. Dit getal geeft het doel van uw leven aan. Met name het pad dat u moet gaan, wat u moet volbrengen, dat wat u moet zijn.

Paragnost

Het woord Paragnost betekend letterlijk “het weten van het paranormale”. Een paragnost weet vaak niet waar zijn of haar informatie vandaan komt. De informatie die een paragnost ontvangt kan hem of haar op verschillende manieren bereiken. We spreken dan over helder voelen, helder horen, helder weten, helder zien en helder ruiken. Dit is verschillend per paragnost. In sommige gevallen is een paragnost ook een medium, omdat hij of zij als middel gebruikt kan worden voor communicatie tussen de aarde en gene zijde.

Parapsychologie

Buiten de ‘normale psychologie’ vallende leer van de paranormale of bovennatuurlijke verschijnselen, zoals helderziendheid en telepathie.

Perceptie

Ook wel waarneming genoemd, is hoe iemand iets ervaart en beoordeelt en daar een beeld van vormt.

Pendelen

Met pendelen wordt bedoeld het beantwoorden van (levens)vragen met behulp van een pendel, een vaak druppelvormig metalen, glazen of houten voorwerp aan een draad of ketting.
Het stellen van vragen zou zorgvuldig moeten gebeuren om goed een antwoord te kunnen verkrijgen. De vraag moet daarom exact worden gesteld en men kan maar één vraag tegelijk stellen. De pendel zou dan door een specifieke manier van bewegen de vraag kunnen bevestigen of met ‘nee’ beantwoorden.
Bij het pendelen wordt soms een pendelkaart gebruikt, waarop een aantal mogelijke antwoorden of een alfabet staan afgebeeld.

Psychometrie

Dit is een helderziende waarneming door middel van foto’s of voorwerpen. Het medium voelt aan een ring, horloge of een foto en kan van daaruit de situatie van de persoon of dier voelen.

Raadgever

Een raadgever is iemand die zijn of haar kennis in dienst stelt van anderen. Een raadgever moet een, eventueel onduidelijk gedefinieerde, vraag vertalen in een concrete vraag en die vervolgens beantwoorden. Meestal resulteert het werk van een raadgever in een advies/ raad. U bent vrij om de goede raad al dan niet op te volgen.

Reiki

Kort samengevat is Reiki van oorsprong een Japanse helingswijze door middel van handoplegging en het ‘sturen’ van universele levens energie. De letterlijke vertaling is ‘kracht van de zon’.
Het woord Reiki is een Japanse term voor universele levens energie, voor evenwicht op meerdere niveaus. Dat is dan ook precies wat er gebeurt tijdens een Reiki behandeling.
Er wordt energie toegevoegd waardoor het geheel in balans wordt gebracht. Daardoor is het lichaam en, heel belangrijk, de geest in staat te helen. Helen op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Reiki is een liefdevolle manier van helen, heel wording middels handoplegging.
Het is een behandelwijze voor lichaam en geest. Dus zowel op het gebied van lichamelijke klachten als voor heel wording van ons hele wezen. Reiki healing kan ook op afstand worden gegeven aan personen, dieren, situaties en ruimten.
Reiki is geen vervanging van de arts maar kan een goede aanvulling zijn op andere vormen van therapieën en medicatie.
Op fysiek gebied kan het worden toegepast om fysieke ongemakken te verlichten en om de bijverschijnselen van ingrijpende therapieën te verlichten.
Op emotioneel en mentaal gebied kan het worden toegepast om in het leven de dagelijkse stress van de schouders te laten glijden en beter met gevoelens en emoties om te kunnen gaan.
Reiki brengt een spiritueel groeiproces op gang.

Sjamaan

Een sjamaan is een soort ziener die in zijn of haar gemeenschap de communicatie met de geestenwereld verzekert en magie aanwendt om zieken te genezen, voorspellingen te doen en gebeurtenissen onder controle te brengen.

Spiritualiteit

Spiritualiteit (spiritueel) heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.

Telepathie

Onder telepathie verstaat men het vermogen tot rechtstreekse overdracht van gedachten, gevoelens en informatie op afstand zonder gebruik van taal of technische hulpmiddelen. Het wordt ook wel het “zesde zintuig” genoemd. Het woord “telepathie” is een samenstelling van het Griekse τηλε (tele, ver, op afstand) en πάθεια (patheia, ontvankelijkheid).

Tweelingzielen

Dit zijn twee zielen die uit één gesplitste ziel afkomstig zijn en elkaar dus reeds kenden gedurende vele incarnaties. Ze complementeren elkaar en helpen elkaar bij elkaars ontwikkelingsproces. Hierbij is vaak een aparte aantrekkingskracht aanwezig waardoor men de ander niet kan ontlopen. Zo’n relatie kan harmonieus verlopen, of leiden tot heftige confrontaties en moeilijkheden. In beiden gevallen vullen ze mekaar aan. Er wordt vaak gedacht dat een relatie tussen tweelingzielen steeds romantisch is, of bedoeld is een liefdesrelatie te worden. Dit is niet altijd zo. Bovendien is de ontwikkelingsgraad van iedere ziel vaak verschillend en is een harmonieuze relatie heel uitzonderlijk. U heeft maar één tweelingziel, in tegenstelling tot zielsverwanten.

White Time Healing

White Time Healing is een heling met zuiver universele energie die wordt gezien als een krachtige bron uit het universum. Het heeft niet alleen alle kleuren maar omvat ook zowel het verleden, het heden als de toekomst.

Men gebruikt deze techniek om o.a. emotionele, mentale en spirituele problemen aan te pakken. Dit kan gebeuren voor één tot meerdere personen tegelijkertijd.

Zielenkaarten

Een zielenkaart weerspiegelt het innerlijke van de consultant. Het openbaart hoe u vanbinnen werkelijk bent. Ze geven u de boodschappen door die van diep uit uw ziel komen maar die u zelf om één of andere reden niet aanvoelt of begrijpt.

Zielsverwanten

Deze zielen komen voort uit dezelfde zielengroep. Ze zijn op aarde enige tijd bij mekaar, maar zodra ze hun les hebben geleerd, gaan ze ieder hun eigen weg.
Vaak hoort u mensen zeggen: “Ik heb het gevoel of ik hem al jaren ken”. Het is een soort herkenning tussen de zielsverwanten die de onderlinge denkwijze, zienswijze, levensstijl, smaak enzovoorts typeert. Zo kunt u in uw leven een aantal mensen leren kennen met wie u zo nauw verwant bent, dat u haast zeker weet dat u elkaar al kende voor dit leven. Vaak is dat ook inderdaad het geval en zoeken zielsverwanten elkaar in de verschillende incarnaties telkens weer op. Zielsverwanten delen visies en levensopvattingen met elkaar, voelen zich bij elkaar thuis en voelen een grote verbondenheid met hun zielsverwanten.